Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Phú đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NC TSN

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

1200 m2

CAO ỐC QUỐC HƯNG TP

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

400 m2

CAO ỐC NCĐ

Nguyễn Cửu Đàm, Quận Tân Phú

20 - 25 - 25 - 50 m2

CAO ỐC LTH

Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú

50 - 80 - 80 - 80 m2

CAO ỐC NC PA

Phan Anh, Quận Tân Phú

240 m2

CAO ỐC BLOOK

Ngô Quyền, Quận Tân Phú

1370 m2

CAO ỐC NC HỒ ĐẮC DI

Hồ Đắc Di, Quận Tân Phú

3000 m2

CAO ỐC TVK

Trương Vĩnh Ký, Quận Tân Phú

60 m2

CAO ỐC PACIFIC BUILDING 2

Chu Thiên, Quận Tân Phú

20 - 40 m2

CAO ỐC QUỐC HUY

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

40 m2

CAO ỐC NTTR

Nguyễn Thế Truyện, Quận Tân Phú

45 - 65 - 65 - 65 m2

CAO ỐC 59 BUILDING

Chế Lan Viên, Quận Tân Phú

65 - 80 - 100 - 120 - 150 - 170 - 200 m2

CAO ỐC TTH

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

140 m2

CAO ỐC TÂN ĐẠI HƯNG

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

100 m2

CAO ỐC VICTORIA

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

12 - 16 - 60 m2

CAO ỐC VICTORIA BUILDING

Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú

15 - 15 m2

CAO ỐC ĐÔNG NAM

Tây Thạnh, Quận Tân Phú

50 - 100 - 150 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 m2

CAO ỐC THIÊN HÒA 1

Âu Cơ, Quận Tân Phú

1200 m2

CAO ỐC HIỀN VƯƠNG

Hiền Vương, Quận Tân Phú

20 m2