Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC ĐỖ ĐẦU CH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

60 - 135 m2

CAO ỐC NQB

Nguyễn Quang Bích, Quận Tân Bình

330 m2

CAO ỐC LOAN LÊ

Phan Huy Ích, Quận Tân Bình

25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 - 600 - 800 - 1200 - 1800 - 2400 - 3000 - 5000 m2

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

36 m2

CAO ỐC BIG LAND

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

30 - 50 m2

CAO ỐC NC PVB

Phạm Văn Bạch, Quận Tân Bình

275 m2

CAO ỐC LTN4

Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

60 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

34 m2

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 4

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

40 m2

CAO ỐC CAGANU BUILDING

Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

840 m2

CAO ỐC NQB 2

Nguyễn Quang Bích, Quận Tân Bình

85 m2

CAO ỐC THĂNG LONG 3

Thăng Long, Quận Tân Bình

400 m2

CAO ỐC XUÂN TRƯỜNG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

65 m2

CAO ỐC DPAC

Phổ Quang, Quận Tân Bình

20 - 50 m2

CAO ỐC SMART OFFICE

Sông Thao, Quận Tân Bình

25 m2

CAO ỐC WE OFFICE CH1

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

35 - 46 m2

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

75 m2

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG 7

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

35 m2

CAO ỐC K&D

Tân Canh, Quận Tân Bình

50 m2

CAO ỐC CALIFE

Hoàng Việt, Quận Tân Bình

68 - 132 m2