Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận

85 m2

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 - 50 m2

CAO ỐC NĐC 2

Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

100 - 200 - 300 m2

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

40 - 50 m2

CAO ỐC HVT 4

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC NVDB

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

18 - 18 - 42 - 42 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

60 - 60 m2

CAO ỐC HVB1

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20 - 25 - 50 m2

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20 - 27 - 40 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

63 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 36 m2

CAO ỐC VNO 29 OFFICE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20 - 30 - 36 - 45 - 70 - 90 - 180 m2

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

35 - 55 m2

CAO ỐC MD BUILDING

Trần Hữu Trang, Quận Phú Nhuận

2250 m2

CAO ỐC SABAY THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

650 m2

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

30 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 m2

CAO ỐC NC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

65 m2

CAO ỐC BOTANIC

Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

42 - 66 - 119 m2

CAO ỐC THÀNH TRUNG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

20 - 40 - 60 m2