Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận

1000 m2

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

650 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

50 m2

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 m2

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

90 m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

17 - 35 m2

CAO ỐC NDC

Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

70 m2

CAO ỐC TADA BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

30 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

600 m2

CAO ỐC VĂN OANH

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

38 m2

CAO ỐC DELI HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

86 - 88 - 174 - 220 m2

CAO ỐC VICTORIA COURT

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

70 m2

CAO ỐC ORCHARD - OFFICETEL

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

38 - 458 m2

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC LOTUS HD

Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận

180 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

64 m2

CAO ỐC NVT 7

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

30 - 60 - 100 - 150 - 250 m2

CAO ỐC NVT 8

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 - 85 m2

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

520 m2