Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVB BUILDING
3.9 USD

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

120m2

CAO ỐC HVH
7.8~14 USD

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

14m2 - 20m2 - 34m2 - 100m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ
6.8~10.3 USD

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

25m2 - 50m2 - 60m2 - 175m2

CAO ỐC ĐVN
8.3~12.2 USD

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

40m2 - 80m2 - 120m2 - 240m2

CAO ỐC HVH 1
8.6 USD

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

55m2

CAO ỐC HVB1
8.9 USD

CAO ỐC HVB1

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20m2

CAO ỐC WIN HOME ĐDA
8.7 USD

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

90m2

CAO ỐC NTT
8.9 USD

CAO ỐC NTT

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

55m2

CAO ỐC WIN HOME HVB
9 USD

CAO ỐC WIN HOME HVB

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

86m2

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH
9 USD

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

40m2 - 60m2

CAO ỐC PHONG LAN
9.5 USD

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

53m2

CAO ỐC WIN HOME HC
9.9~11.9 USD

CAO ỐC WIN HOME HC

Hoa Cau, Quận Phú Nhuận

35m2 - 50m2 - 55m2 - 60m2 - 90m2

CAO ỐC HOA LAN
11.5 USD

CAO ỐC HOA LAN

Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

70m2

CAO ỐC OCEWA
11~12 USD

CAO ỐC OCEWA

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

50m2 - 200m2

CAO ỐC WE BUILDING THL
11 USD

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

110m2

CAO ỐC HVT 1
12.2 USD

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

60m2

CAO ỐC QUỐC HƯNG
11 USD

CAO ỐC QUỐC HƯNG

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

125m2

CAO ỐC ORCHARD - OFFICE TELL
13~17 USD

CAO ỐC ORCHARD - OFFICE TELL

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

40m2 - 480m2

CAO ỐC SOHUDE TOWER
11.5 USD

CAO ỐC SOHUDE TOWER

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

81m2

CAO ỐC LUCKY HOUSE
12.5 USD

CAO ỐC LUCKY HOUSE

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

64m2 - 67m2 - 78m2 - 142m2