Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

650 m2

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

52 - 63 m2

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận

200 m2

CAO ỐC AN TÂM

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

0 - 400 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 35 m2

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

14 - 35 - 60 m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

17 - 17 - 35 - 106 m2

NVT2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40 m2

CAO ỐC WIN HOME HC

Hoa Cau, Quận Phú Nhuận

60 m2

CAO ỐC NEW STAR

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

110 m2

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

30 - 45 m2

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

90 m2

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

0 - 25 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

64 m2

CAO ỐC TQD 1

Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

20 - 30 m2

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

37 m2

CAO ỐC THÀNH TRUNG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

18 m2