Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC PQ

Phổ Quang, Quận Phú Nhuận

200 m2

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

650 m2

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

0 - 100 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

52 - 63 - 115 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 35 m2

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

17 - 35 m2

NVT2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40 m2

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

15 - 30 - 45 m2

CAO ỐC NDC

Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận

75 - 80 - 155 m2

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 - 25 m2

CAO ỐC TQD 1

Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

50 m2

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

48 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

64 m2

CAO ỐC DELI HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

86 - 88 - 90 - 115 - 118 - 145 - 203 - 235 - 500 m2

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

37 m2

CAO ỐC THÀNH TRUNG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

18 m2

CAO ỐC ORCHARD - OFFICE TELL

Hồng Hà, Quận Phú Nhuận

40 - 480 m2

CAO ỐC NVT 7

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100 - 150 - 250 m2