Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NC HVT
6 USD

CAO ỐC NC HVT

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

650m2

CAO ỐC NVT6
7.2~10 USD

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25m2 - 70m2

CAO ỐC HVT 1
8.4 USD

CAO ỐC HVT 1

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

70m2

CAO ỐC ĐVN
8.5 USD

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120m2

CAO ỐC HVB1
8.9 USD

CAO ỐC HVB1

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20m2

CAO ỐC NC PĐL
10 USD

CAO ỐC NC PĐL

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

550m2

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH
9 USD

CAO ỐC NHẬT NGỮ ĐÔNG KINH

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

40m2 - 60m2

CAO ỐC DGM
9 USD

CAO ỐC DGM

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

64m2

CAO ỐC HVT 4
10.3 USD

CAO ỐC HVT 4

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

15m2 - 18m2 - 20m2 - 23m2 - 30m2 - 40m2 - 43m2 - 105m2 - 126m2

CAO ỐC WE BUILDING THL
9.5 USD

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

28m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1
10.8 USD

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20m2

CAO ỐC GIA THY
10 USD

CAO ỐC GIA THY

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

52m2 - 100m2 - 152m2

CAO ỐC ONG & ONG
10 USD

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

50m2 - 60m2 - 110m2 - 250m2

CAO ỐC WIN HOME NVĐ
11.2 USD

CAO ỐC WIN HOME NVĐ

Nguyễn Văn Đậu, Quận Phú Nhuận

60m2

CAO ỐC TRƯỜNG SA 3
11.2 USD

CAO ỐC TRƯỜNG SA 3

Trường Sa, Quận Phú Nhuận

40m2

CAO ỐC TQD 1
13 USD

CAO ỐC TQD 1

Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận

30m2

CAO ỐC HVH
13 USD

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

14m2

CAO ỐC MHB
11.5 USD

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

37m2