Văn Phòng Cho Thuê Quận Bình Thạnh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC OFFICETEL BUILDING

Quốc Lộ 13, Quận Bình Thạnh

912 m2

CAO ỐC BÌNH HÒA

Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh

160 m2

CAO ỐC HĐBP

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

35 m2

CAO ỐC QUANG MINH

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

45 - 45 - 70 m2

CAO ỐC NGUYỄN AN BT

D2, Quận Bình Thạnh

40 - 120 m2

CAO ỐC NGUYỄN XÍ 1

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

40 m2

CAO ỐC HOÀNG GIA 2

Quốc Lộ 13, Quận Bình Thạnh

30 m2

CAO ỐC HALO ĐTH

Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh

60 m2

CAO ỐC VMP BUILDING

Trần Bình Trọng, Quận Bình Thạnh

50 - 75 - 110 m2

CAO ỐC D&L OFFICE

Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh

38 m2

CAO ỐC THÀNH ĐÔ

Bình Lợi, Quận Bình Thạnh

42 - 49 - 49 - 53 - 74 - 102 - 123 - 126 - 127 - 149 - 175 m2

CAO ỐC ĐBP2

Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh

40 m2

CAO ỐC M-H APARTMENT

Nguyễn Ngọc Phương, Quận Bình Thạnh

30 - 40 m2

CAO ỐC THÁI SƠN S.P

Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh

100 - 150 - 550 m2

CAO ỐC HOÀNG MINH

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

36 - 52 m2

CAO ỐC THANH VÂN

Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

35 m2

BIỆT THỰ SAIGON PEARL

Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh

500 m2

CAO ỐC VPLQD

Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh

300 m2

CAO ỐC NC ĐBL

Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh

2376 m2

CAO ỐC KWATER BUILDING

Quốc Lộ 13, Quận Bình Thạnh

550 m2