Tìm kiếm văn phòng cho thuê Quận 5 theo diện tích, giá thuê... cập nhật trực tiếp từ chủ đầu tư theo ngày

CAO ỐC NCT

Nguyễn Chí Thanh, Quận 5

80 - 180 - 240 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC PHOENIX 1

Phước Hưng, Quận 5

50 - 80 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC MH

Võ Văn Kiệt, Quận 5

25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 70 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400 - 500 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC THANH BÌNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

12 - 40 - 42 - 47 - 82 - 92 - 125 - 128 - 157 - 170 - 172 - 174 - 185 - 250 - 342 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC VIỆT THÀNH

Nguyễn Trãi, Quận 5

110 - 140 - 200 - 250 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC VI Q5

Trần Phú, Quận 5

30 - 35 m2

Cập nhật: 15/01/2021

CAO ỐC HIẾU NGHĨA BUILDING

An Dương Vương, Quận 5

1000 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC MB-ADV

An Dương Vương, Quận 5

12 - 25 - 70 - 135 - 150 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC HOÀNG HUY TOWER

Trần Hưng Đạo, Quận 5

200 m2

Cập nhật: 14/01/2021

CAO ỐC PRIME BUILDING

Trần Phú, Quận 5

30 - 60 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC GREE BEE

Trần Hưng Đạo, Quận 5

50 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC TÂN KỶ NGUYÊN

Tản Đà, Quận 5

40 m2

Cập nhật: 18/03/2021

CAO ỐC PTY BUILDING

Nguyễn Thi, Quận 5

127 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC LHP 1

Lê Hồng Phong, Quận 5

27 - 27 - 50 - 77 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC TIẾN LỘC BUILDING

An Dương Vương, Quận 5

46 - 100 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC CHOLIMEX

Võ Văn Kiệt, Quận 5

120 - 240 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC SAIGON BUS

Hải Thượng Lãng Ông, Quận 5

125 - 225 - 350 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC HÀ PHAN BUILDING

Trần Hưng Đạo, Quận 5

86 - 115 - 200 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC TP

Trần Phú, Quận 5

30 - 30 - 50 - 80 - 140 m2

Cập nhật: 31/03/2021

CAO ỐC BÁO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nguyễn Biểu, Quận 5

142 - 220 - 226 m2

Cập nhật: 31/03/2021