Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

20 - 25 - 30 - 65 m2

CAO ỐC NTT 1

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

42 m2

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 m2

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

Nguyễn Khoái, Quận 4

20 m2

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

15 m2

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

25 - 60 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

40 m2

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

10 - 26 - 28 - 32 - 32 - 33 - 33 - 37 - 37 - 47 - 53 - 70 - 70 - 93 - 103 - 130 - 164 - 184 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

47 - 59 - 118 m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

26 m2

CAO ỐC ĐNH

Đoàn Như Hài, Quận 4

40 - 80 m2

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

36 m2

CAO ỐC KIM NGUYÊN

Tôn Đản, Quận 4

95 - 130 - 150 - 180 m2

CAO ỐC SAIGON HOUSE

Hoàng Diệu, Quận 4

32 - 41 - 50 - 73 - 100 - 240 m2

CAO ỐC THIÊN ÂN

Lê Quốc Hưng, Quận 4

10 m2

CAO ỐC PHƯỢNG LONG 2

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

120 - 133 - 237 - 356 - 370 - 370 - 750 - 1000 - 2000 m2

CAO ỐC CIRCO OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

15 - 30 m2