Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

500 m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

360 m2

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

40 - 40 - 50 - 90 m2

CAO ỐC CẢNG SÀI GÒN BUILDING

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

12 - 18 - 25 - 35 - 150 - 200 m2

CAO ỐC NTT 1

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

42 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

42 - 46 m2

CAO ỐC VI Q4-2

Khánh Hội, Quận 4

50 - 60 m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

28 - 28 m2

CAO ỐC FRES CORNER

Tôn Đản, Quận 4

60 - 60 m2

CAO ỐC THỦY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

20 - 36 m2

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

10 - 26 - 28 - 32 - 32 - 33 - 33 - 37 - 37 - 47 - 53 - 70 - 70 - 93 - 103 - 130 - 164 - 184 m2

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

38 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

45 - 47 - 59 - 65 - 76 - 118 - 135 - 135 - 270 - 310 m2

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

Tôn Đản, Quận 4

330 m2

CAO ỐC WE BUILDING BVĐ

Bến Vân Đồn, Quận 4

70 m2

CAO ỐC BIỂN ĐÔNG

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

70 - 70 m2

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

125 - 125 - 125 - 125 m2

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

55 m2

CAO ỐC RIVER GATE

Bến Vân Đồn, Quận 4

44 m2

CAO ỐC WINHOME BVĐ

Bến Vân Đồn, Quận 4

68 - 77 m2