Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC QUANG THY BUILDING
5.8 USD

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

50m2

CAO ỐC NAM VIỆT 1
6.1~8.7 USD

CAO ỐC NAM VIỆT 1

Bến Vân Đồn, Quận 4

22m2 - 33m2 - 45m2

CAO ỐC VIETRAN
7~8.4 USD

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25m2 - 56m2

CAO ỐC LQH1
8 USD

CAO ỐC LQH1

Lê Quốc Hưng, Quận 4

34m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2
8.9 USD

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

32m2 - 90m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG
10 USD

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

28m2 - 46m2 - 74m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2
10.85~14.35 USD

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

40m2 - 56m2 - 72m2 - 73m2 - 75m2 - 80m2 - 115m2 - 129m2 - 153m2

CAO ỐC HD
11 USD

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

16m2

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI
11.4~12.2 USD

CAO ỐC VI - NGUYỄN KHOÁI

Nguyễn Khoái, Quận 4

18m2 - 35m2

CAO ỐC KHAHOMEX NTT
12.5~20 USD

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

69m2 - 70m2 - 103m2 - 163m2 - 164m2 - 184m2

CAO ỐC WINHOME LT
12.23~17.94 USD

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

55m2 - 75m2 - 91m2

CAO ỐC WE BUILDING BVĐ
14 USD

CAO ỐC WE BUILDING BVĐ

Bến Vân Đồn, Quận 4

1100m2

CAO ỐC SAIGON HOUSE
15 USD

CAO ỐC SAIGON HOUSE

Hoàng Diệu, Quận 4

50m2 - 100m2 - 235m2

CAO ỐC E.TOWN CENTRAL
25~27 USD

CAO ỐC E.TOWN CENTRAL

Đoàn Văn Bơ, Quận 4

271m2 - 599m2 - 603m2 - 1198m2

CIRCO OFFICE
50 USD

CIRCO OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

15m2 - 30m2