Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

500 m2

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

50 - 50 - 60 m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

360 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

30 - 37 - 39 - 46 m2

CAO ỐC CẢNG SÀI GÒN BUILDING

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

12 - 18 - 25 - 35 - 150 - 200 m2

CAO ỐC NTT 1

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

42 m2

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 m2

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

32 - 36 m2

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

12 - 12 - 78 m2

CAO ỐC TRƯỜNG DŨNG

Hoàng Diệu, Quận 4

28 - 28 - 46 m2

CAO ỐC FRES CORNER

Tôn Đản, Quận 4

60 m2

CAO ỐC KHAHOMEX NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

10 - 26 - 28 - 32 - 32 - 33 - 33 - 37 - 37 - 47 - 53 - 70 - 70 - 93 - 103 - 130 - 164 - 184 m2

CAO ỐC TUẤN NGUYỄN

Tôn Đản, Quận 4

330 m2

CAO ỐC KIM NGUYÊN

Tôn Đản, Quận 4

95 - 130 - 150 - 180 - 1245 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

47 - 59 - 71 - 118 - 273 - 310 m2

CAO ỐC NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài, Quận 4

70 m2

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

74 - 125 m2

CAO ỐC WE BUILDING BVĐ

Bến Vân Đồn, Quận 4

110 - 213 m2

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

55 - 120 m2

CAO ỐC RIVER GATE

Bến Vân Đồn, Quận 4

44 m2