Văn Phòng Cho Thuê Quận 2 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC DVC

Đồng Văn Cống, Quận 2

450 m2

CAO ỐC NC FRC

62, Quận 2

1120 m2

CAO ỐC LDC1

Lương Định Của, Quận 2

690 m2

CAO ỐC NP LDC

Lương Định Của, Quận 2

200 - 400 m2

CAO ỐC LA ASTORIA 3

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

28 - 28 - 28 - 31 - 33 - 33 - 34 - 35 - 35 - 36 - 37 - 37 - 40 - 42 - 43 - 43 - 45 - 50 - 65 m2

CAO ỐC NH1

Nguyễn Hoàng, Quận 2

240 m2

CAO ỐC SUN FLOWER

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

1200 m2

CAO ỐC PHÁT TIẾN BUILDING

Nguyễn Thị Định, Quận 2

80 m2

CAO ỐC LÊ HUỲNH BUILDING

Số 3, Quận 2

30 - 80 m2

CAO ỐC KIM THANH BUILDING

Số 3, Quận 2

18 - 32 - 50 m2

CAO ỐC ANPHACORP

Lương Định Của, Quận 2

55 - 80 - 200 m2

CAO ỐC CDL1

Lương Định Của, Quận 2

65 - 165 m2

CAO ỐC NC Q2

34, Quận 2

620 m2

CAO ỐC HALO NTD BUILDING

Nguyễn Thị Định, Quận 2

300 - 360 - 450 - 720 - 1080 m2

CAO ỐC G TOWER 1

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

50 - 100 - 150 - 200 - 400 m2

CAO ỐC CBD

Đồng Văn Cống, Quận 2

200 - 300 - 400 - 500 - 500 - 800 - 1000 - 1200 - 1700 m2

CAO ỐC WEUP1

Số 12, Quận 2

25 - 25 - 33 m2

CAO ỐC WINHOME S121

Số 12, Quận 2

20 - 30 m2

CAO ỐC WINHOME Q2

Đường Số 2, Quận 2

86 - 172 - 258 m2

CAO ỐC HOMYLAND

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

521 m2