Văn Phòng Cho Thuê Quận 2 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TVB
2.8 USD

CAO ỐC TVB

Trương Văn Bang, Quận 2

580m2

CAO ỐC NGUYÊN AN
3.4 USD

CAO ỐC NGUYÊN AN

Nguyễn An, Quận 2

80m2

CAO ỐC TVB BUILDING
3.2~9.2 USD

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

30m2 - 50m2 - 60m2 - 70m2 - 80m2 - 90m2 - 160m2 - 240m2 - 320m2 - 400m2 - 500m2 - 600m2 - 700m2 - 800m2 - 900m2 - 1120m2

CAO ỐC NH1
7.5 USD

CAO ỐC NH1

Nguyễn Hoàng, Quận 2

220m2

CAO ỐC HTP BUILDING
8~12 USD

CAO ỐC HTP BUILDING

Đồng Văn Cống, Quận 2

150m2 - 200m2 - 200m2 - 400m2 - 600m2 - 800m2 - 1000m2 - 1600m2

CAO ỐC WINHOME LĐC
9.5~10 USD

CAO ỐC WINHOME LĐC

Lương Định Của, Quận 2

130m2 - 220m2

CAO ỐC HOMYLAND
10 USD

CAO ỐC HOMYLAND

Nguyễn Duy Trinh, Quận 2

521m2

CAO ỐC WINHOME S12
11.2 USD

CAO ỐC WINHOME S12

Số 12, Quận 2

50m2

CAO ỐC LDC1
12.7 USD

CAO ỐC LDC1

Lương Định Của, Quận 2

80m2 - 160m2 - 240m2 - 320m2

CAO ỐC THE SUN
12 USD

CAO ỐC THE SUN

66, Quận 2

110m2 - 260m2

CAO ỐC WINHOME  S121
13 USD

CAO ỐC WINHOME S121

Số 12, Quận 2

60m2 - 120m2 - 180m2

CAO ỐC WINHOME 13C
14 USD

CAO ỐC WINHOME 13C

Số 12, Quận 2

60m2 - 120m2 - 180m2 - 240m2 - 300m2

CAO ỐC HSCB BUILDING
13 USD

CAO ỐC HSCB BUILDING

Số 37, Quận 2

77m2 - 83m2

CAO ỐC SUN FLOWER
14.8 USD

CAO ỐC SUN FLOWER

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2

100m2

CAO ỐC WIN HOME S5
14.2 USD

CAO ỐC WIN HOME S5

Số 5, Quận 2

90m2

  CAO ỐC TCL BUILDING
14 USD

CAO ỐC TCL BUILDING

Đồng Văn Cống, Quận 2

80m2 - 100m2 - 150m2 - 200m2 - 300m2 - 500m2 - 700m2 - 1000m2 - 1500m2 - 2000m2 - 2500m2 - 3000m2 - 3500m2

CAO ỐC BLUE OFFICE
15 USD

CAO ỐC BLUE OFFICE

Trần Não, Quận 2

14m2 - 54m2

CAO ỐC TN BUILDING
15~18 USD

CAO ỐC TN BUILDING

Trần Não, Quận 2

70m2 - 70m2 - 140m2 - 140m2 - 140m2 - 210m2 - 210m2 - 280m2 - 280m2 - 280m2 - 350m2 - 350m2 - 420m2 - 420m2 - 420m2 - 560m2 - 700m2

CAO ỐC TRẦN NÃO BUILDING
16~24 USD

CAO ỐC TRẦN NÃO BUILDING

Trần Não, Quận 2

250m2 - 340m2 - 500m2 - 680m2 - 1020m2 - 1520m2