Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận Phú Nhuận đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC AN TÂM

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

400 m2

Cập nhật: 29/03/2021

CAO ỐC NC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

30 - 40 m2

Cập nhật: 22/01/2021

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

420 m2

Cập nhật: 29/03/2021

CAO ỐC NK

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

70 - 80 - 100 - 150 - 200 - 300 - 400 m2

Cập nhật: 03/02/2021

CAO ỐC MD BUILDING

Trần Hữu Trang, Quận Phú Nhuận

137 - 173 - 200 - 205 - 275 - 400 - 500 - 800 m2

Cập nhật: 02/04/2021

NC PĐP

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

2600 m2

Cập nhật: 18/06/2020

CAO ỐC NC NVT 2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

855 m2

Cập nhật: 29/03/2021