Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận 2 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC DVC

Đồng Văn Cống, Quận 2

450 m2

CAO ỐC NC FRC

62, Quận 2

1120 m2

CAO ỐC NTĐ BUILDING

Nguyễn Thị Định, Quận 2

3200 m2

CAO ỐC PP BUILDING

Số 11, Quận 2

540 m2

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

120 - 240 m2

CAO ỐC HTP BUILDING

Đồng Văn Cống, Quận 2

100 - 100 - 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 - 1000 m2