Cho thuê nguyên tòa nhà cao ốc Quận 2 đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC DVC

Đồng Văn Cống, Quận 2

400 m2

Cập nhật: 02/04/2021

CAO ỐC NC FRC

62, Quận 2

1120 m2

Cập nhật: 29/05/2020

CAO ỐC TVB BUILDING

Trương Văn Bang, Quận 2

120 m2

Cập nhật: 15/03/2021

CAO ỐC NC Q2

34, Quận 2

620 m2

Cập nhật: 23/06/2020

CAO ỐC ANPHACORP

Lương Định Của, Quận 2

55 - 220 m2

Cập nhật: 06/04/2021