Văn Phòng Cho Thuê Quận Tân Bình Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TQH

Trần Quốc Hoàng, Quận Tân Bình

65 m2

CAO ỐC HLK BUILDING

Huỳnh Lan Khanh, Quận Tân Bình

80 m2

CAO ỐC NQB

Nguyễn Quang Bích, Quận Tân Bình

330 m2

CAO ỐC ACICO

Ngô Bệ, Quận Tân Bình

45 m2

CAO ỐC LOAN LÊ

Phan Huy Ích, Quận Tân Bình

10 - 25 - 40 - 40 - 50 - 100 - 110 - 240 - 550 - 550 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

32 - 32 - 34 m2

CAO ỐC QVT1

Quách Văn Tuấn, Quận Tân Bình

22 - 50 m2

CAO ỐC CAGANU BUILDING

Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

840 m2

CAO ỐC THĂNG LONG 3

Thăng Long, Quận Tân Bình

400 m2

CAO ỐC HVT 2

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

35 - 45 - 90 m2

CAO ỐC NBT

Nguyễn Bá Tuyển, Quận Tân Bình

40 m2

CAO ỐC SMART OFFICE

Sông Thao, Quận Tân Bình

25 m2

CAO ỐC NGÂN BẢO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

40 - 60 - 100 - 140 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 m2

CAO ỐC HHT

Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

30 - 30 m2

CAO ỐC CH5

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

30 m2

CAO ỐC LTN4

Lê Trung Nghĩa, Quận Tân Bình

60 m2

CAO ỐC 3C

Phổ Quang, Quận Tân Bình

50 m2

CAO ỐC LOTUS HD3

A4, Quận Tân Bình

30 - 45 - 45 - 45 - 75 - 75 - 75 m2

CAO ỐC CH7

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

25 - 50 m2

CAO ỐC NĐK

Nguyễn Đình Khơi, Quận Tân Bình

80 m2