Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

20 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

60 - 100 m2

CAO ỐC TRÍ VIỆT

Cù Lao, Quận Phú Nhuận

300 m2

CAO ỐC HVT 4

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

80 m2

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

35 m2

CAO ỐC ADC

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

90 - 150 - 330 m2

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20 - 35 - 45 m2

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 - 30 m2

CAO ỐC HOA LAN

Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

60 m2

CAO ỐC NEW STAR

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

55 m2

CAO ỐC VĂN OANH

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

66 m2

CAO ỐC NVT 7

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

90 - 250 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 m2

CAO ỐC VICTORIA COURT

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

35 m2

CAO ỐC WE BUILDING THL

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

66 m2

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

40 m2

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

520 m2

CAO ỐC PRIME

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

22 - 36 - 58 m2