Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

0 - 100 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

52 - 63 - 115 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 35 m2

CAO ỐC ĐVN

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

120 m2

NVT2

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

40 m2

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

15 - 30 - 45 m2

CAO ỐC NVT 5

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

25 - 25 m2

CAO ỐC PĐP 1

Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận

64 m2

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

48 m2

CAO ỐC MHB

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

37 m2

CAO ỐC VIỆT Á CHÂU

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

520 m2

CAO ỐC NVT 7

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

100 - 150 - 250 m2

CAO ỐC GOLDEN BEE

Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận

20 - 61 - 76 - 130 m2

CAO ỐC GIC 11

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

38 - 100 - 200 m2

CAO ỐC WIN HOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

35 m2

CAO ỐC ARIRANG

Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận

134 m2

CAO ỐC DGM

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

38 - 43 m2

CAO ỐC SOGETRACO

Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận

25 m2

CAO ỐC WINHOME H&H

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

30 - 60 m2