Văn Phòng Cho Thuê Quận Phú Nhuận Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC HVT 4

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

100 m2

CAO ỐC HVH

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

60 m2

CAO ỐC TQĐ

Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận

40 m2

CAO ỐC TRẦN KẾ XƯƠNG

Trần Kế Xương, Quận Phú Nhuận

80 m2

CAO ỐC HVB BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận

20 - 27 - 40 m2

CAO ỐC TKT

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

26 m2

CAO ÔC LUCKY OFFICE 1

Miếu Nổi, Quận Phú Nhuận

20 - 36 m2

CAO ỐC HVH 1

Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận

35 - 55 m2

CAO ỐC VẠN LỢI

Đặng Thai Mai, Quận Phú Nhuận

30 - 40 m2

CAO ỐC TRANG ĐÀI

Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Phú Nhuận

70 m2

CAO ỐC WINHOME ĐDA

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

18 - 22 - 40 - 50 - 70 m2

CAO ỐC HOA LAN

Hoa Lan, Quận Phú Nhuận

60 m2

CAO ỐC NVT1

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

46 m2

CAO ỐC ONG & ONG

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

33 m2

CAO ỐC ĐỨC NHÂN

Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận

41 m2

CAO ỐC VMG

Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận

48 m2

CAO ỐC PHONG LAN

Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận

50 m2

CAO ỐC NVT6

Cư Xá Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

20 - 30 - 45 - 90 m2

CAO ỐC BOTANIC

Nguyễn Thượng Hiền, Quận Phú Nhuận

42 - 66 - 119 - 185 m2

CAO ỐC PDL 1

Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận

12 m2