Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

500 m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

360 m2

CAO ỐC QUANG THY BUILDING

Hoàng Diệu, Quận 4

36 - 36 - 50 - 90 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

30 - 37 - 39 - 46 m2

CAO ỐC NTT 1

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

42 m2

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

12 - 12 - 14 - 40 - 72 m2

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

32 - 36 m2

CAO ỐC FRES CORNER

Tôn Đản, Quận 4

60 - 60 m2

CAO ỐC WINHOME LQH

Lê Quốc Hưng, Quận 4

38 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

45 - 47 - 59 - 72 - 76 - 118 - 135 - 153 - 270 - 310 m2

CAO ỐC NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài, Quận 4

70 m2

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

74 - 125 - 125 - 125 m2

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

55 m2

CAO ỐC RIVER GATE

Bến Vân Đồn, Quận 4

44 m2

CAO ỐC SAIGON PORT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

75 m2