Văn Phòng Cho Thuê Quận 4 Giá Rẻ đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC NTT

Nguyễn Tất Thành, Quận 4

500 m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU

Hoàng Diệu, Quận 4

360 m2

CAO ỐC NAM PHƯƠNG 2

Hoàng Diệu, Quận 4

30 - 30 - 39 - 40 - 86 m2

CAO ỐC NTT 1

Nguyễn Trường Tộ, Quận 4

42 m2

CAO ỐC VIETRAN

Hoàng Diệu, Quận 4

25 m2

CAO ỐC HD

Hoàng Diệu, Quận 4

32 - 36 m2

CAO ỐC HOÀNG DIỆU 1

Hoàng Diệu, Quận 4

20 m2

CAO ỐC KHÁNH HỘI 2

Bến Vân Đồn, Quận 4

47 - 59 - 71 - 118 - 273 - 310 m2

CAO ỐC TGCH OFFICE

Hoàng Diệu, Quận 4

74 - 125 m2

CAO ỐC COSMETRIC

Khánh Hội, Quận 4

14 - 36 - 50 m2

CAO ỐC WINHOME LT

Lê Thạch, Quận 4

55 m2