Văn Phòng Cho Thuê Hồ Chí Minh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

200 m2

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

128 - 142 - 244 m2

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

100 m2

CAO ỐC LOTUS

Cửu Long, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

30 - 65 m2

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình

20 - 90 m2

CAO ỐC SABAY TL

Thăng Long, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

75 - 95 m2

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

203 m2

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24 - 47 - 71 m2

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

112 - 150 m2

CAO ỐC SOVILACO

Phổ Quang, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC AMAZING CENTER

Yên Thế, Quận Tân Bình

16 m2

CAO ỐC ĐẠI NGUYỄN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC GMA

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

32 m2

CAO ỐC KICOTRANS 1

Sông Thao, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC ALTA

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC HỒNG ANH JAPAN

Trường Sơn, Quận Tân Bình

15 - 25 - 67 m2

CAO ỐC TRƯỜNG SƠN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0 m2

CAO ỐC NHÀ VIỆT PLAZA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

32 - 32 - 34 m2

CAO ỐC IDD2

Đống Đa, Quận Tân Bình

57 m2

CAO ỐC ILD

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

70 - 140 m2