Văn Phòng Cho Thuê Hồ Chí Minh đa dạng diện tích và giá thuê rẻ nhất

CAO ỐC ETOWN
17 USD

CAO ỐC ETOWN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

376m2

CAO ỐC SCETPA
10.5 USD

CAO ỐC SCETPA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC ATHENA
11 USD

CAO ỐC ATHENA

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC HẢI ÂU
15 USD

CAO ỐC HẢI ÂU

Trường Sơn, Quận Tân Bình

100m2

CAO ỐC TẤT MINH
9 USD

CAO ỐC TẤT MINH

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC ĐẠI DŨNG
11 USD

CAO ỐC ĐẠI DŨNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC XBUILDING
8.6 USD

CAO ỐC XBUILDING

Nguyễn Thế Lộc, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC LOTUS
9.8 USD

CAO ỐC LOTUS

Cửu Long, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG
9 USD

CAO ỐC BẠCH ĐẰNG

Bạch Đằng, Quận Tân Bình

65m2

CAO ỐC PBS
8.1 USD

CAO ỐC PBS

D52, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC SABAY TL
11~13 USD

CAO ỐC SABAY TL

Thăng Long, Quận Tân Bình

60m2 - 800m2

CAO ỐC HHM
9 USD

CAO ỐC HHM

Xuân Hồng, Quận Tân Bình

32m2 - 61m2

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU
9.6 USD

CAO ỐC HOÀNG TRIỀU

Phổ Quang, Quận Tân Bình

50m2

CAO ỐC HÀ ĐÔ
15 USD

CAO ỐC HÀ ĐÔ

Trường Sơn, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC VTC
6.8 USD

CAO ỐC VTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT
14 USD

CAO ỐC THÉP NAM VIỆT

Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC DTC
11.6 USD

CAO ỐC DTC

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC CT-IN
9 USD

CAO ỐC CT-IN

Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

0m2

CAO ỐC GT
5.4 USD

CAO ỐC GT

Nguyễn Thái Bình, Quận Tân Bình

63m2

CAO ỐC HỒNG LOAN
10 USD

CAO ỐC HỒNG LOAN

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

24m2 - 47m2 - 71m2

CAO ỐC MEKONG
12.5 USD

CAO ỐC MEKONG

Cộng Hòa, Quận Tân Bình

100m2